Declaración del Presidente de la Generalitat (21 Junio 2006)

Declaración del Presidente de la Generalitat, Pascual Maragal, en dónde comunica su intención de no presentarse como candidato a la reelección como presidente en las próximas elecciones autonómicas de Cataluña. Versión en catalán, Versión en castellano.

Quan a començaments de l’estiu del 1998 vaig tornar de Roma, vaig acceptar la proposta del meu partit de ser candidat pel PSC a la Generalitat, i aleshores vaig adquirir un compromís múltiple, un compromís basat en una sèrie d’objectius:

En primer lloc, fer possible una alternança del Govern que posés fi a un període monocolor, de domini d’una sola idea de Catalunya, una idea conservadora.

En segon lloc, construir un nou projecte polític amb el conjunt de les esquerres catalanes. Un projecte que havia de tenir , que tingués com a nord la millora de l’autogovern a fons i que havia de tenir com a objectiu també el canvi de les prioritats de la política catalana posant l’accent en les polítiques socials, i això hem fet.

Tercer objectiu, contribuir decisivament a impulsar una nova proposta d’Espanya, d’Espanya plural.

I quart, i evidentment no podria ser d’altra manera, convertir el Partit dels Socialistes de Catalunya en el primer partit del país, objectiu també aconseguit.

Diumenge que ve, farà vuit anys justos que vaig anunciar públicament aquests quatre compromisos. Vuit anys després, doncs, puc passar balanç dels fruits que ha donat aquell compromís, si m’ho permeten:

Ha estat possible l’alternança política a Catalunya. No era una quimera, era una possibilitat real que ha donat fruit. Avui som, des del punt de vista democràtic, un país més normal. Capaç de governar-se des de diferents filosofies, sense que el país es trenqui, sense identificació entre el país i una manera de pensar

Hem millorat a fons el propi autogovern. Per què? Doncs perquè avui tenim un nou Estatut, una nova Llei fonamental, molt millor que la que teníem, molt més sàvia i molt més ambiciosa.

Hem demostrat que són possibles unes altres prioritats de govern. Avui Catalunya té millors polítiques socials, està més a prop de la gent: escoles, barris, sanitat; això és el que han estat els eixos de la nostra política anunciats al principi i acomplerts a data d’avui.

És cert també que hem influït decisivament en l’opció del socialisme espanyol per un aprofundiment federal de l’Estat autonòmic. El camí cap a l’Espanya plural obert per Catalunya és avui imparable i tots els seus pobles, crec, han de rebre els beneficis. Avui el PSC és el primer partit de Catalunya.

Crec, honestament, que si fem balanç es justifica plenament la decisió, madurada de fa temps, els hi haig de dir també sincerament, de no tornar-me a presentar.

He fet el que havia de fer; segurament tot és perfectible, i s’hagués pogut fer en alguns aspectes millor; segurament algunes coses que han passat, millor que no haguessin passat; però això no és el més important.

Hem fet el que havíem de fer, he complert els meus objectius, els he complert com a persona i els hem complert com a partit i els hem complert com a Govern. Ara és l’hora de donar pas a nous equips, a noves persones, a nous lideratges, perquè des del mateix concepte de Catalunya i amb la mateixa ambició despleguin totes les potencialitats del nou marc institucional que representa l’Estatut que acabem d’aprovar i de refrendar com a país.

És un moment de renovació política. Ha arribat el moment de fer-la. I en aquest moment, les meves primeres paraules d’avui,a part de repassar el que ha succeït, que és el que acabo de fer, és d’agraïment als amics, als companys i als ciutadans que han estat prop de mi i amb mi i que m’han fet costat durant tants anys, i que en part avui es poden sentir decebuts. Els hi tinc un agraïment sincer, adolorit si voleu, perquè sé que esperaven una altra cosa. No els havia pogut dir abans, no era el moment de dir-ho, sí de pensar-ho, sí de saber-ho, i per tant, avui, aquestes paraules, només aquestes, les he dir amb pena, amb sentiment, però al mateix temps amb agraïment i amb la convicció que tota aquesta gent, que durant aquests darrers dies gairebé diria m’ha perseguit amablement i carinyosament, entendran perfectament el que estic dient.

Espero que el 2006 passarà a la història, no només pel nou Estatut, sinó també per l’altra gran fita d’aquests anys: la pau al País Basc.

Ahir mateix vaig poder parlar, perquè em van trucar per felicitar-me pel referèndum, amb el President Ibarretxe i amb Josu Jon Imaz. L’esperança és el sentiment dominant que compartim.

Torno amb Catalunya. Amb el nou Estatut, Catalunya obre una nova etapa en la seva història i en el seu autogovern.

La Catalunya del nou Estatut té futur, té un futur obert, sobretot si la governen forces diferents d’aquelles que van impedir la reforma mentre governaven. Això també ho he de dir amb respecte per aquestes altres forces, però amb sinceritat.

La Catalunya del nou Estatut ha de ser governada per una nova generació que sàpiga allunyar el país de la política irritada i del tacticisme que sovint ens ha dominat.

Fa tres anys vaig iniciar el canvi d’idees i persones que Catalunya anhelava des de feia temps. Era ben bé l’hora i feia temps que era hora. Vam obrir les portes de la Generalitat a una fornada d’homes i dones que podien demostrar que Catalunya volia i podia fer-ho millor. I ho hem fet. Doncs bé, ara els vull cedir a aquesta fornada d’homes i dones la responsabilitat plena de construir el futur d’aquest país.

Amb la meva decisió vull passar el testimoni dins mateix de la força política que més va treballar pel canvi, que més ha treballat per l’Estatut i per les polítiques socials d’aquest país. Aquest ha estat i seguirà sent el meu projecte. És l’hora de treballar, amb rigor, amb serenitat, amb complicitats, pel futur de tots.

Penso seguir prenent part d’aquest esforç col·lectiu. És en aquest sentit que demà mateix tractarem amb el President del Govern espanyol sobre el desplegament de l’Estatut aprovat diumenge.

Hem treballat, i molt, per arribar fins aquí. Ara toca seguir-ho fent, continuar, com a govern de Catalunya i no com a plataforma electoral. El Govern com a representant de la voluntat del poble, que té llibertat de donar-se distintes maneres de governar.

Fa tres anys vaig demanar paciència, tenacitat i determinació. Crec que he demostrat tenir-ne. I tenir-ne més enllà dels interessos de partit. Al servei del país.

He procurat fins avui, i així serà fins el darrer dia, fer-me digne de l’honor del càrrec de President de la Generalitat, que el poble em va atorgar, de President de tots els catalans.

Vaig dir, diumenge, també, que tots havíem d’estar a l’alçada del que hem decidit. I mentre sigui President de Catalunya, i també a partir de l’endemà de deixar de ser-ho, seguiré treballant pel que considero com el projecte més digne que aquest país es pot imaginar.

Pascual Maragall. President de la Generalitat de Catalunya.

Traducción al castellano

Cuando al inicio del verano de 1998 volví de Roma, acepté la propuesta de mi partido para ser candidato por el PSC a la Generalitat, y entonces adquirí un compromiso múltiple, un compromiso basado en una serie de objetivos:

En primer lugar, hacer posible una alternativa de Gobierno que pusiese fin a un periodo monocolor, de dominio de una sola idea de Cataluña, una idea conservadora.

En segundo lugar, construir un nuevo proyecto político con el conjunto de izquierdas catalanas. Un proyecto que tenía que tener, que tuviese en el norte la mejora a fondo del autogobierno y que tenía que tener como objetivo también el cambio de las prioridades de la política catalana poniendo el acento en las políticas sociales, y esto hemos hecho.

Tercer objetivo, contribuir decisivamente a impulsar una nueva propuesta de España, de España plural.

Y cuarto, y evidentemente no podría ser de una manera, convertir el Partido de los Socialistas de Cataluña en el primer partido del país, objetivo también conseguido.

El domingo que viene, hará justo ocho años que anuncié públicamente estos cuatro compromisos. Ocho años después, entonces, puedo hacer el balance de los frutos que ha dado aquel compromiso, si me lo permiten:

Hemos mejorado a fondo el propio autogobierno. ¿Por qué? Pues porque hoy tenemos un nuevo Estatuto, una nueva Ley fundamental, mucho mejor que la que teníamos, mucho más sabia y mucho más ambiciosa.

Hemos demostrado que son posibles otras prioridades de gobierno. Hoy Cataluña tiene políticas sociales mejores, está más cerca de la gente: escuelas, barrios, sanidad; todo esto es lo que ha constituido los ejes de nuestra política anunciados al principio y cumplidos a día de hoy.

Es cierto también que hemos influido decisivamente en la opción del socialismo español para una lectura federal del Estado autonómico. El camino hacia la España plural abierto por Cataluña es hoy imparable y todos sus pueblos, creo, han de recibir los beneficios. Hoy el PSC es el primer partido de Cataluña.

Creo, honestamente, que si hacemos balance se justifica la decisión, madurada desde hace tiempo, les he de decir también sinceramente, de no volverme a presentar.

He hecho lo que tenía que hacer; seguramente todo es mejorable, y en algunos aspectos se hubiera podido hacer mejor; seguramente algunas cosas que han pasado, mejor que no hubieran pasado; pero esto no es lo más importante.

Hemos hecho lo que teníamos que hacer, he cumplido mis objetivos, los he cumplido como persona y los he cumplido como partido y los he cumplido como Gobierno. Ahora es la hora de dar paso a nuevos equipos, a nuevas personas, a nuevos liderazgos, porque desde el mismo concepto de Cataluña y con la misma ambición tenemos que desplegar todas las potencialidades del nuevo marco institucional que representa el Estatuto que acabamos de aprobar y refrendar como país.

Es un momento de renovación política. Ha llegado el momento de hacerla. Y en este momento, mis primeras palabras de hoy, aparte de repasar lo sucedido, que es lo que acabo de hacer, es el momento de agradecer a los amigos, a los compañeros y a los disgustados. Les tengo un agradecimiento sincero, doloroso si queréis, porque sé que esperabais otra cosa. No os lo pude decir antes, no era el momento de decirlo, si de pensarlo, si de saberlo, y por lo tanto, hoy, estas palabras, solo estas, las he de decir con pena, con sentimiento, pero al mismo tiempo con agradecimiento y con la convicción que toda esta gente, que durante estos últimos días llegaría a decir que amablemente y cariñosamente me han perseguido, entenderán perfectamente lo que estoy diciendo.

Espero que el 2006 pasé a la historia, no solo por el nuevo Estatuto si no también por la otra gran proeza de estos años: la paz en el País Vasco.

Ayer mismo pude hablar, porque me llamó para felicitarme por el referéndum, con el Presidente Ibarretxe y con José Jon Imaz. La esperanza es el sentimiento principal que compartimos.

Vuelvo con Cataluña. Con el nuevo Estatuto, Cataluña abre una nueva etapa en su historia y en su autogobierno.

La Cataluña del nuevo Estatuto tiene futuro, un futuro abierto, sobre todo si la gobiernan fuerzas diferentes de aquellas que impidieron la reforma mientras gobernaban. Esto también lo he de decir con respeto a estas fuerzas, pero con sinceridad.

La Cataluña del nuevo Estatuto tiene que ser gobernada por una nueva generación que sepa alejar el país de la política irritada y del tacticismo que a menudo nos ha dominado.

Hace tres años inicie el cambio de ideas y de personas que Cataluña anelaba desde hacia tiempo. Era bien bien la hora y hacia tiempo que era la hora. Abrimos las puertas de la Generalitat a una generación de hombres y mujeres que podían demostrar que Cataluña quería y podía hacerlo mejor. Y lo hemos hecho. Pues bien, ahora quiero ceder a esta generación de hombres y mujeres la plena responsabilidad de construir el futuro de este país.

Con mi decisión quiero pasar el testimonio dentro mismo de la fuerza política que más trabajó por el cambio, que más ha trabajado por el Estatuto y por las políticas sociales de este país. Este ha sido y seguirá siendo mi proyecto. Es la hora de trabajar, con rigor, con serenidad, con complicidades, por el futuro de todos.

Pienso seguir tomando partido de este esfuerzo colectivo. En este sentido mañana mismo trataremos con el Presidente del Gobierno español sobre el despliegue del Estatuto aprobado el domingo.

Hemos trabajado, y mucho hasta llegar aquí. Ahora toca seguir haciéndolo, continuar, como gobierno de Cataluña y no como plataforma electoral. El Gobierno como un representante de la voluntad del pueblo, que tiene libertad de darse distintas formas de gobernar.

Hace tres años pedí paciencia, tenacidad y determinación. Creo que he demostrado tenerla. Y tenerla más allá de los intereses de partido. Al servicio del país.

He procurado hasta hoy, y así será hasta el último día, hacerme digno del cargo de Presidente de la Generalitat, que el pueblo me otorgó, de Presidente de todos los catalanes.

Dije, el domingo, también, que todos tenían que estar a la altura de lo que hemos decidido. Y mientras sea Presidente de Cataluña y también a partir del día después de dejar de serlo, seguiré trabajando por lo que considero como el proyecto más digno que este país se puede imaginar.

Pascual Maragall. Presidente de la Generalitat de Cataluña.

Declaración Intitucional. Documentación / El Inconformista Digital.

Incorporación – Redacción. Barcelona, 22 Junio 2006.