De nuevo, por el mantenimiento de Radio Cuatro

Ràdio Nacional d’Espanya a Catalunya
De nou, pel manteniment de Ràdio Quatre

Els treballadors de Ràdio 4-RNE Catalunya ens manifestem totalment en contra de la proposta de tancament de la primera emissora que va començar a emetre en català ara fa 30 anys, i de la desaparició de les desconnexions de Ràdio 5 que es fan des de Catalunya tant a Barcelona com a les emissores locals de Tarragona, Girona i Lleida. Per tant, rebutgem l’anunci que ahir al migdia van fer de forma sorpressiva i indignant el president de la SEPI, Enrique Martínez Robles, en roda de premsa, acompanyat de la Directora General de RTVE, Carmen Caffarel.

La decisió encara resulta més indigna si es té en compte que fa tan sols uns dies, el 22 de febrer, Carmen Caffarel va assegurar al Congrés que no es tancaria Ràdio 4 mentre ella fos directora General de RTVE. Aquesta proposta de desmantellament de la Ràdio i Televisió Públiques es fa ignorant totalment l’Informe elaborat pel Comitè de Savis.

La proposta de tancament s’està fent en base a uns criteris econòmics i d’audiència totalment manipulats, sobretot tenint en compte que, tal com assenyalen els experts del CAC, la qualitat de les medicions d’audiència a Espanya no és bona, i per tant, això no pot servir de base per prendre decisions tan inconcebibles com el tancament de Ràdio 4.

Com a emissora pública tenim el deure de garantir el dret constitucional a la informació des del Servei Públic, que no entén de rendibilitat econòmica sinó social.

Ràdio 4 es va crear com a instrument de normalització del català, una funció que ara no pot abandonar el govern de l’Estat.

Amb aquest comunicat volem demanar la solidaritat i el suport de tota la societat civil catalana, i exigim la intervenció del Govern català i els partits polítics.

Barcelona, 28 de febrer de 2006.
Comité de Empresa de Radio 4.

De nuevo, por el mantenimiento de Radio Cuatro *

Los trabajadores de Radio 4-RNE Cataluña nos manifestamos totalmente en contra de la propuesta de cierre de la primera emisora que empezó a emitir en catalán ahora hace 30 años, y de la desaparición de las desconexiones de Radio 5 que se hacen desde Cataluña tanto en Barcelona como en las emisoras locales de Tarragona, Girona y Lleida. Por lo tanto rechazamos el anuncio que en el medio día de ayer hizo por sorpresa y de forma indignante el presidente de la SEPI, Enrique Martínez Robles, en rueda de prensa, acompañado de la Directora General de RTVE, Carmen Caffarel.

La decisión aún resulta más indigna si se tiene en cuenta que hace tan solo unos días, el 22 de febrero, Carmen Caffarel aseguró en el Congreso que no se cerraría Radio 4 mientras ella fuera directora General de RTVE. Ésta propuesta de desmantelamiento de la Radio y Televisión Publicas se hace ignorando totalmente el Informe elaborado por el Comité de Sabios.

La propuesta de cierre se está haciendo en función de unos criterios económicos y de audiencia totalmente manipulados, sobretodo teniendo en cuenta que, tal como señalaban los expertos del CAC (Comité Audiovisual Catalán), la calidad de las mediciones de audiencia en España no es buena, y por lo tanto, esto no puede servir para tomar decisiones inconcebibles como el cierre de Radio 4. Como emisora pública tenemos el deber a garantizar el derecho constitucional a la información desde el Servicio Público, que no entiende de rentabilidad económica si no social.

Radio 4 se creo como un instrumento de normalización del catalán, una función que ahora no puede abandonar el gobierno del Estado.

Con este comunicado queremos demandar la solidaridad y el soporte de toda la sociedad civil catalana, y exigimos la invervención del Gobierno catalán y los partidos políticos.

Barcelona, 28 de febrer de 2006.

Comité de Empresa de Radio 4. – Ref. Web: – Ràdio 4 és vivaRàdio 4 (RNE)

* Tradución del catalán a cargo de Redacción, El Inconformista Digital.

Comunidados Prensa. El Inconformista Digital.

Incorporación – Redacción. Barcelona, 3 Marzo 2005.